Premiere in Malta of the documentary ‘Benedict XVI, in Honor of the Truth’, CAK Conference Hall, 1 June 2019 at 7.00 pm.

 

Saturday, 1st June 2019, Rome Reports in collaboration with Catholic Voices Malta and CAK will be airing the documentary ‘Benedict XVI, in Honor of the Truth’.

The 48-minute documentary seeks to answer the question in many people’s mind as to why Pope Benedict XVI resignation five years ago, the first Pope to present his resignation in 700 years. Was it the coming to the fore of the sexual abuse cases by priests or the butler stealing the Pope’s confidential documents?

Rome Reports seeks to answer this question through the study of documents held by the Vatican archives and a series of interviews with people close to Ratzinger and witnessed closely the most significant moments in the life of the pontiff’. These include Ratzinger’s brother, Georg Ratzinger; the former spokesman of the Holy See, Fr. Federico Lombardi, and other close collaborators, such as Cardinal Cristoph Schönborn and his assistant Stephen Horn.

The documentary will be part of a Cineform that will be followed by a round table discussion with Antonio Olivié the director of the documentary; Alessandra Dee Crespo the chancellor of the Regional Appeal Tribunal, Luca Caruso, biographer and the director of Communications of the Ratzinger Foundation and André P. De Battista, a political researcher and columnist. An interview with Archbishop Charles J. Scicluna who worked closely with both Pope Benedict will also be aired during the forum.

The documentary was produced by Rome Reports an independent television agency, in collaboration with TV2000, the Joseph Ratzinger Vatican Foundation, and sponsored by the Ramón Tallaj Ureña Foundation. It has versions in Italian, Spanish and English and has been distributed in more than 10 countries.

The Cineform will be held at the CAK Conference Hall, Sommier Street, Birkirkara on the 1 June 2019 at 7.00 pm.

Nibnu mill-ġdid il-komunità fl-Ewropa, Manifest għall-Elezzjoni tal-Parlament Ewropew 25ta’ Mejju 2019

“Nibnu mill-ġdid il-komunità fl-Ewropa”
Manifest għall-Elezzjoni tal-Parlament Ewropew     25 ta’ Mejju 2019

Ispirati mid-dikjarazzjoni tal-Isqfijiet Ewropej “Nibnu mill-ġdid il-komunità fl-Ewropa”, il-Moviment ta’ Kana, Catholic Voices Malta u l-Kummissjoni għall-Ġustizzja u l-Paċi qed jipproponu dan il-Manifest ta’ 12-il prinċipju gwida għal votanti Kattoliċi fl-għażla tal-kandidati ta’ preferenza tagħhom għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew li ġejjin. Aħna nappellaw ukoll liċ-ċittadini biex jinvolvu ruħhom f’dan il-proċess politiku importanti u jużaw il-ħsieb profond tagħhom meta jivvutaw fl-elezzjoni Ewropea 2019.

L-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew mhumiex elezzjonijiet lokali iżda elezzjoni Ewropeja. Mhux vot ta’ fiduċja fil-Partit fil-Gvern jew xi Partit fl-Oppożizzjoni. Il-vot tagħna se jmur għal kandidati individwali, partiti politiċi lokali iżda wkoll gruppi politiċi Ewropej li se jifformulaw il-valur, il-policies u l-azzjonijiet Ewropej.

Bħala ċittadini aħna mitluba nagħmlu dixxerniment dwar kif
•  il-kandidati li qed nivvutaw għalihom,
•  il-partit politiku lokali li se jirrappreżenaw, u
•  il-grupp politiku Ewropew li se jkunu parti minnu
fil-manifest elettorali tagħhom jirriflettu l-valuri u l-policies li nixtiequ naraw fil-bini tal-Unjoni Ewropea ta’ għada.

Aħna imħeġġin li ma naqgħux fit-tentazzjoni ta’ partiġjanniżmu insulari, jew li nivvuttaw biss għal partit mingħajr ma naħsbu fuq l-għażla tal-kandidat. Aħna neleġġu individwi li se jirrappreżentaw partiti, iżda aktar minn hekk, jirrappreżentaw lilna u l-valuri tagħna. Aħna għalhekk inħeġġu lill-votanti tagħna biex jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom u jistaqsu x’inhi l-pożizzjoni tal-kandidati fuq dawn it-12-il tema importanti li se jiddefinixxu l-impenn personali tagħhom fuq livell Ewropew la darba jiġu eletti.

Aħna għandna l-obbligu wkoll li nħarsu lejn il-manifest elettorali tal-Gruppi Parlamentari Ewropej rispettivi u niżnu l-għażliet tagħhom fil-konfront tal-valuri u l-policies li nixtiequ naraw jitwettqu.

L-Ewropa teħtieġ li terġa’ tiskopri l-identità komuni tagħha u tħares lill-persuni, familji u l-kulturi, speċjalment lill-fqar u dawk l-aktar vulnerabbli. Aħna neħtieġu MEPs li jippromwovu l-valuri li fuqhom twaqqfet l-UE u li jkunu impenjati lejn dinjità umana għal kulħadd, sussidjarjetà u impenn attiv taċ-ċittadini.

Il-familji u d-demografija jeħtieġ li jitpoġġew fiċ-ċentru tal-politika Ewropea, speċjalment familji żgħażagħ. Aħna neħtieġu MEPs li jippromwovu u jipproteġu l-ħajja mill-konċepiment sat-tmiem naturali tagħha, li jindirizzaw il-bżonnijiet tal-aktar persuni fqar u vulnerabbli, u li jaħdmu favur kultura ta’ ekoloġija integrali. Aħna rridu wkoll MEPs li jaħdmu favur sforz ġdid biex jinstabu soluzzjonijiet effettivi u komuni dwar il-migrazzjoni, l-ażil, l-integrazzjoni u d-demografija.

Dr. Arthur Galea Salamone President Moviment ta’ Kana, Tonio Fenech – Koordinatur Catholic Voices Malta u Daniel Darmanin President Kummissjoni għall-Ġustizzja u l-Paċi

 

Il-MANIFEST

“Nerġgħu nibnu l-komunità fl-Ewropa”
Manifest għall-Elezzjoni tal-Parlament Ewropew     25 ta’ Mejju 2019

 

Jien inħaddan dawn il-prinċipji fundamentali li ġejjin li se jiggwidaw l-azzjonijiet u d-deċiżjonijiet politiċi tiegħi la niġi elett fil-Parlament Ewropew.

Dinjità umana għal kulħadd

Id-dinjità umana hi xi ħaġa li ma tistax tittieħed. Kull persuna għandha valur inkondizzjonali, li jixraqlu rispett kbir u għandu jkun ħieles minn kull tip ta’ skjavitu’, manipulazzjoni u esplojtazzjoni. Jien se nippromwovi għażliet u policies li huma bbażati fuq ir-rispett totali tad-dinjità tal-bniedem.

Sussidjarjetà

L-istituzzjonijiet Ewropej għandhom jieħdu passi attivi favur l-involviment personali u kollettiv taċ-ċittadini kollha f’djalogu ta’ vera, kreattiv u rispettuż u jagħmlu l-almu tagħhom biex ma jimponux deċiżjonijiet unilaterali.

Identità komuni

L-UE teħtieġ li terġa’ tiskopri l-valuri li kellha meta twaqqfet, l-identità komuni u l-valur tas-solidarjetà, hekk kif tfittex li terġa’ tagħti ħajja lir-rabtiet soċjali li jeżistu bejn u fost il-pajjiżi u l-popli. Jien se naħdem għal UE li tħares il-familji, dawk l-aktar vulnerabbli u l-kulturi.

Għaqda fid-diversità

L-għaqda fid-diversità timplika regoli komuni li jħarsu l-ħarsien leġittimu u l-promozzjoni tal-libertajiet permezz ta’ prattiċi demokratiċi li jsostnu l-kontabilità, it-trasparenza u implimentazzjoni xierqa tas-Saltna tad-Dritt.
Djalogu mal-Knejjes u l-komunitajiet reliġjużi
Skont l-Artikolu 17 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFEU), jien se naħdem favur djalogu aktar profond mal-Knejjes u l-komunitajiet reliġjużi.

Familji żgħażagħ

Iż-żgħażagħ Ewropej għandhom ikollhom rashom mistrieħa u megħjuna biex ikunu f’kundizzjoni li jiffurmaw familja. Regoli u prattiċi favur il-familji għandhom ikunu żviluppati fqu livell tal-UE biex jakkumpanjaw l-iżvilupp integrali uman tal-persuni, familji u komunitajiet. Il-benesseri tal-familja umana hi marbuta ma’ Unjoni li taħdem favur ekonomija bbażata fuq is-suq soċjali. Il-familja għandha tkun il-punt tat-tluq li fuq bażi tiegħu għandhom jinħadmu l-kundizzjonijiet tax-xogħol, biex ikun faċilitat il-ħin flimkien fost il-familja u biex jinħoloq bilanċ xieraq bejn il-familji u l-ħajja tax-xogħol.

Demografija

Id-demografija għandha terġa’ tikseb prominenza fil-politika tal-UE. It-tnaqqis fir-rati ta’ twelid fl-Ewropa għandha tkun indirizzata permezz ta’ inizjattivi konkreti li jibdlu l-andament attwali.

Id-dritt tal-ġenituri li jedukaw lill-uliedhom

Jien nikkommetti ruħi li niżgura li l-UE tipprovdi edukazzjoni xierqa għat-tfal u ż-żgħażagħ tagħna. Fil-programmi kollha tagħha l-UE għandha tirrispetta u tippromwovi d-drittijiet tal-ġenituri li jedukaw lill-uliedhom f’konformità mat-tradizzjonijiet kulturali, morali u reliġjużi tagħhom, skont il-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal.

Ir-rispett tal-Ħajja mill-konċepiment sat-tmiem naturali

Jien nikkommetti ruħi li nirrispetta d-dinjità ta’ kull persuna umana, fil-fażijiet kollha tagħha mill-konċepiment sal-mewta naturali. Jien se naħdem biex ninkoraġġixxi policies u l-aqwa prattiċi li jipprovdu attenzjoni speċjali għat-tfal, qabel u wara t-twelid, kif ukoll lill-ommijiet kif ukoll lill-familji adottivi jew dawk li jipprovdu foster care. Nikkometti ruħi li nopponi kull tentattivi ta’ leġislazzjoni Ewropea li timponi l-abort fuq xi Stat Membru jew pajjiżi oħra.

Migrazzjoni, ażil u integrazzjoni

Jien se naħdem favur sforz ġdid biex jinstabu soluzzjonijiet effettivi u komuni dwar il-migrazzjoni, l-ażil, l-integrazzjoni u d-demografija. L-integrazzjoni mhix biss għall-persuni li jidħlu fl-UE, iżda wkoll għall-ċittadini tal-UE li jmorru pajjiżi ieħor li mhux tagħhom. Filwaqt li għandhom japprezzaw t-tħassib mill-aspett ta’ sigurà tal-Istati Membri, dawn is-soluzzjonijiet m’għandhomx ikasbru r-rispett tad-Dinjità Umana. Jien se naħdem favur strateġija b’saħħitha u kreattiva biex jinstab bilanċ xieraq bejn il-ħarsien tad-drittijiet taċ-ċittadini tal-UE, biex tiġi żgurata viabilità demografika u sostenbbiltà kulturali għall-Ewropea, filwaqt li niżguraw li l-migranti jkunu megħjuna u aċċettati.

Ekoloġija integrali

L-isfidi ambjentali u ekonomiċi ma jistgħux jinfirdu minn xulxin. Ir-raġuni għaliex l-ambjent sejjer lura mhix it-tkabbir tal-popolazzjoni iżda pjuttost il-konsumeriżmu eċċessiv u l-inġustizzji soċjali globali. Il-qerda tal-ambjent taffettwa bl-aktar mod negattiv lill-ifqar persuni. Bħala l-ħlejjaq li għandna r-responsabbiltà li nħarsu l-ħolqien ta’ Alla, aħna nikkommettu lilna nfusna li nippromwovu azzjonijiet li jpoġġu l-umanità u n-natura f’armonija. Jien se nistinka biex nikkontribwixxi għal politika Ewropea li tagħti għażla preferenzjali lill-fqar, solidarjetà lil dawk l-aktar vulnerabbli, il-ġid komuni u responsabbiltà interġenerazzjonali għall-ekoloġija tagħna.

Id-diġitalizazzjoni għas-servizz tal-poplu

Li nieħdu kontroll lura fuq ħajjitna quddiem ir-realtà tad-diġitalizazzjoni timplika deċiżjoni li jwasslu biex l-ekonomija u l-finanzi jservu aħjar lill-persuni, speċjalment l-aktar vulnerabbli. Id-diġitalizazzjoni għandha impatt fuq kulħadd u kull ma nafu (il-futur tax-xogħol, il-ħarsien tad-dejta personali, l-użu differenti tal-inteliġenza artifiċjali). Jien se naħdem favur il-ħolqien ta’ policies li jiżguraw li t-teknoloġiji emerġenti jħarsu ċ-ċentralità tal-persuna umana u biex dawn l-iżviluppi pożittivi jintużaw fi ħdan qafas etiku b’saħħtu.

Catholic Voices Malta Training Course – Development of Article Writing Skills

If interested in knowing more please speak to us.

Nibnu Darna Fuq il-Blat

‘Nibnu Darna fuq il-Blat’

Rents, affordability and poverty

Catholic Voices Malta Colloquium

Housing, affordability and poverty are becoming more pressing issues, with increasing signs that Malta’s economy is growing asymmetrically. As a result, many families are being marginalised and impoverished because they cannot afford appropriate housing that allows them to live with dignity. This is not only true for vulnerable family units, but also for young couples planning to form new families.

Catholic Voices Malta is organising its first public seminar on this topic. This will take the form of a Colloquium that will focus on the effect the rapid rise in housing prices is having on social cohesion, social justice and families in Malta.

During the Colloquium ARQ Group will launch a study of the rental market and the impact on various income groups, taking into account a number of economic factors. A number of experts in the sector will then respond to this study, after which the discussion will be open to the floor. The experts include:

  • Joseph Bartolo, Alleanza Kontra il-Faqar
  • Simon Debono, Secretary General, Federation of Estate Agents
  • Anthony Gatt, Director, Caritas Director
  • Leonid McKay, CEO, Housing Authority
  • Simone Vella Lenicker, Vice President, Kamra tal-Periti
  • Tonio Fenech, Coordinator, Catholic Voices

The Hon. Rodrick Galdes Parliamentary Secretary for Social Accommodation will also be present for the Colloquium and participate in the debate.

The Colloquium is entitled: ‘Nibnu Darna fuq il-Blat’.

Date Saturday 17th November 2018
Time 9.30 – 11.30 a.m.
Venue St Aloysius College VI Form, College Street, Birkirkara

The Colloquium is kindly sponsored by ARQ Group.